Tjänster

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett ständigt föränderligt och allt större område att greppa. Har du som chef eller HR-ansvarig behov av avlastning, kunskap och nya idéer? Vi jobbar för ett friskt arbetsliv och kan koordinera insatser genom att samverka med företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

 

  • Då det handlar om det strategiska rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen, kan vi bidra med att utarbeta, utveckla och implementera rehabiliteringsprocesser i företaget.
  • Vi kan coacha chefer och vara deras rådgivare och stöd i rehabiliteringsarbetet på företaget.
  • Vi stöttar också enskilda individer på väg tillbaka till den egna arbetsplatsen, till annat arbete på företaget eller till arbete hos annan arbetsgivare.

 

Ledarskap / Medarbetarskap

Stagnation?

Vi erbjuder karriärvägledning för medarbetare som behöver utvecklas vidare i sin yrkesroll eller kanske helt byta inriktning.

Arbetsbrist?

Då behöver din medarbetare eventuellt stöd för att komma vidare i arbetslivet. Vi kan hjälpa till genom hela processen. Vi har ett brett kontaktnät och när du vänder dig till oss får du stöd av konsulter med lång erfarenhet av outplacement.

Chefsstöd?

Behöver du utveckla ditt ledarskap eller är du ny som chef? Det finns många ledarskapsteorier och filosofier men den chef som hittar till sitt personliga ledarskap vinner trygghet för egen del och respekt bland sina medarbetare.

 

Grupp- och verksamhetsutveckling

När arbetsgruppen har stagnerat eller står inför förändringar, kan vi med olika metoder framgångsrikt ge teamet ny energi och förmåga att hitta tillbaka till arbetsglädjen. Har du som chef eller i din HR-funktion behov av insatser i större eller mindre arbetsgrupper, kan vi erbjuda stöd i detta arbete.

Vi har flertalet referensföretag att hänvisa till där vi framgångsrikt löst upp låsta lägen och bidragit till en gynnsam utveckling. Hör av dig så berättar vi mer om våra erfarenheter och diskuterar vad som kan vara rätt insats för din grupp.

Copyright © All Rights Reserved, Bergthorn 2013