Om Företaget

För friskare arbetsliv

 

Bergthorn vill bidra till ett friskt arbetsliv genom att, i enlighet med kundens värderingar och visioner, stödja företaget i alla processer inom personalområdet. Vi stödjer även enskilda medarbetare individuellt. Det kan handla om att behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser föreligger men också personlig utveckling i arbetet.

 

Vi har personalvetar- och socionombakgrund med mer än 20 års arbetslivserfarenhet av förändringsarbete. Vi har arbetat som chef, på personalavdelning och som interna och externa HR-konsulter. Vi har drivit projekt inom verksamhetsutveckling, implementerat HR-processer, stöttat chefer kring det egna ledarskapet och frågor runt medarbetarskap. Vid organisationsförändringar har vi coachat individer och grupper mot nya mål i arbetslivet. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Den breda kompetensen använder vi nu i egen verksamhet sedan 2008.

 

Vi är utbildade och certifierade användare av ett antal verktyg:

 

  • Förändringens fyra rum (med bl a Oranisationsbarometern och Personlig dialektik)
  • MBTI, Myers Briggs Type Indicator (individuellt och i grupp)
  • JTI Decision Dynamics
  • Thomas International
  • JSS - Job Stress Survey
  • Intressetestet Vägvisaren

Copyright © All Rights Reserved, Bergthorn 2013